เครื่องวัดอนุภาคในของเหลว LiQuilaz II E Series

รหัสสินค้า 29511

ชื่อ : เครื่องวัดอนุภาคในของเหลว LiQuilaz II E Series
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
แบรนด์ : PMS

ภายใต้ : บริษัท พาทิคเคิล เมชูริ่ง เทคนิค จำกัด

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 258 คน

Sensitivity range: 1.5 - 125 m
Particle Counting Spectrometer for Liquids: a volumetric particle counter that measures the entire liquid stream so you know exactly what particles…

Features
-Sizing sensitivities from 1.5 – 125 m
-15 user-adjustable sizing channels
-Volumetric: 100% view volume
-Facility Net, SamplerSight, PharmaceuticalNet, or SamplerSight Pharma
-Compact system
-Compatible with 3rd party systems using RS 485
-Modbus protocol

Benefits
-Real-time characterization and analysis of particle concentration for immediate response to contamination
-Optional software makes process control easy by providing alarm settings, status conditions, sampler setup, and online help
-Volumetric measurements provide greater accuracy for tighter process control
-Supports a wide range of applications and fluids
-E15P, E20 and E20P are available for online use
-E15P and E20 are available for use with syringe samplers
-Online and batch sampling capabilities
-RS-485 and Ethernet networking compatibility
-Ethernet TCP/IP communication
-Supports 21 CFR Part 11 in combination with
-SamplerSight Pharma software
-Small footprint for easy placement anywhere in the process
-Flexible software provides numerous viewing options for real-time or retrieved data

Applications
-Pharmaceutical WFI, PW performance verification
-Medical device cleanliness testing
-Parenteral sampling
-Detect abrasive particles
-Continual process improvements
-USP 788-1788 compliance with the SLS sampler family