ตรวจสอบระดับความสะอาดของห้องสะอาด

รหัสสินค้า 29583

ชื่อ : ตรวจสอบระดับความสะอาดของห้องสะอาด
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
แบรนด์ : PARTICLE MEASURING
ภายใต้ : บริษัท พาทิคเคิล เมชูริ่ง เทคนิค จำกัด

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 250 คน

การสุ่มตัวอย่างอากาศตามที่ และ เวลาทีกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าในสถานที่ที่ต้องการความสะอาดสูงๆ จะมีอนุภาคไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการจำแนกระดับชั้นความสะอาดของห้องคลีนรูม