ตรวจสอบการไหลเวียนของอากาศ

รหัสสินค้า 29584

ชื่อ : ตรวจสอบการไหลเวียนของอากาศ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
แบรนด์ : PARTICLE MEASURING
ภายใต้ : บริษัท พาทิคเคิล เมชูริ่ง เทคนิค จำกัด

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 237 คน

การตรวจวัดปริมาณลม (Airflow volume) หรืออัตราเร็วของลม (Airflow velocity) เพื่อดูว่าระบบสามารถที่จะทำให้การไหลเวียนของอากาศเป็นไปตามกำหนด