การตรวจสอบรอยรั่วและความสมบูรณ์ของแผงกรองอากาศ

รหัสสินค้า 29589

ชื่อ : การตรวจสอบรอยรั่วและความสมบูรณ์ของแผงกรองอากาศ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
แบรนด์ : PARTICLE MEASURING
ภายใต้ : บริษัท พาทิคเคิล เมชูริ่ง เทคนิค จำกัด

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 385 คน

โดยวิธีตรวจหาสาร PAO (PAO test for HEPA Filter) ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคซึ่งมีขนาดเล็ก 0.3 um. ได้อย่างน้อย 99.97 % เพื่อให้แน่ใจได้ว่า HEPA Filter ยังทำงานได้ดีไม่มีความเสียหาย (การรั่ว) เกิดขึ้นในระห่างการติดตั้งหรือการปฏิบัติงาน การทดสอบ filter ควรจะกระทำหลังจากมีการวัดความเร็วลม และมีการปรับควมเร็วลมตามความจำเป็นจนเป็นผลที่ได้รับเป็นที่ยอมรับแล้ว